паронит ПОН-Б

паронит ПОН-Б
Паронит ПОН-Б 0.5 мм (1,0х1,7 м) ГОСТ 481-80
Паронит ПОН-Б 0.5 мм (1,0х1,7 м) ГОСТ 481-80 - - Паронит ПОН-Б..
Тестовый текст 1
Тестовый текст 2
164.70 р.
Паронит ПОН-Б 0.8 мм (1,0х1,6 м) ГОСТ 481-80
Паронит ПОН-Б 0.8 мм (1,0х1,6 м) ГОСТ 481-80 - - Паронит ПОН-Б..
Тестовый текст 1
Тестовый текст 2
150.75 р.
Паронит ПОН-Б 1.0 мм (1,0х1,7 м) ГОСТ 481-80
Паронит ПОН-Б 1.0 мм (1,0х1,7 м) ГОСТ 481-80 - - Паронит ПОН-Б..
Тестовый текст 1
Тестовый текст 2
144.00 р.
Паронит ПОН-Б 1.5 мм (1,0х1,7 м) ГОСТ 481-80
Паронит ПОН-Б 1.5 мм (1,0х1,7 м) ГОСТ 481-80 - - Паронит ПОН-Б..
Тестовый текст 1
Тестовый текст 2
140.25 р.
Паронит ПОН-Б 2.0 мм (1,0х1,7 м) ГОСТ 481-80
Паронит ПОН-Б 2.0 мм (1,0х1,7 м) ГОСТ 481-80 - - Паронит ПОН-Б..
Тестовый текст 1
Тестовый текст 2
120.60 р.
Паронит ПОН-Б 2.0 мм (1,5х3,0 м) ГОСТ 481-80
Паронит ПОН-Б 2.0 мм (1,5х3,0 м) ГОСТ 481-80 - - Паронит ПОН-Б..
Тестовый текст 1
Тестовый текст 2
129.60 р.
Паронит ПОН-Б 3.0 мм (1,0х1,7 м) ГОСТ 481-80
Паронит ПОН-Б 3.0 мм (1,0х1,7 м) ГОСТ 481-80 - - Паронит ПОН-Б..
Тестовый текст 1
Тестовый текст 2
120.60 р.
Паронит ПОН-Б 3.0 мм (1,5х3,0 м) ГОСТ 481-80
Паронит ПОН-Б 3.0 мм (1,5х3,0 м) ГОСТ 481-80 - - Паронит ПОН-Б..
Тестовый текст 1
Тестовый текст 2
129.60 р.
Паронит ПОН-Б 4.0 мм (1,0х1,7 м) ГОСТ 481-80
Паронит ПОН-Б 4.0 мм (1,0х1,7 м) ГОСТ 481-80 - - Паронит ПОН-Б..
Тестовый текст 1
Тестовый текст 2
120.60 р.
Паронит ПОН-Б 4.0 мм (1,5х3,0 м) ГОСТ 481-80
Паронит ПОН-Б 4.0 мм (1,5х3,0 м) ГОСТ 481-80 - - Паронит ПОН-Б..
Тестовый текст 1
Тестовый текст 2
129.60 р.
Паронит ПОН-Б 5.0 мм (1,0х1,5 м) ГОСТ 481-80
Паронит ПОН-Б 5.0 мм (1,0х1,5 м) ГОСТ 481-80 - - Паронит ПОН-Б..
Тестовый текст 1
Тестовый текст 2
120.60 р.
Паронит ПОН-Б 5.0 мм (1,5х3,0 м) ГОСТ 481-80
Паронит ПОН-Б 5.0 мм (1,5х3,0 м) ГОСТ 481-80 - - Паронит ПОН-Б..
Тестовый текст 1
Тестовый текст 2
129.60 р.
Паронит ПОН-Б 6.0 мм (1,0х1,5 м) ГОСТ 481-80
Паронит ПОН-Б 6.0 мм (1,0х1,5 м) ГОСТ 481-80 - - Паронит ПОН-Б..
Тестовый текст 1
Тестовый текст 2
187.50 р.